0 212 510 58 68

e-Fatura uygulamasında alıcıya gönderilen zarfların durum kodları nedir?

e-Fatura zarf gönderimi durum kodları (1000-1100)

Zarf gönderim yapıldığı zaman ekranda belirecek ilk durum kodu “Zarf kuyruğa eklendi” dir. Bu faturanın GİB sisteminde işlenmek üzere kuyruğa alındığını ifade eder. Zarfın işlenmeye başlaması yani 1100 kodu alması için geçen süre ; GİB sistemi yoğunluğuna göre uzayabilir.

Not  : Faturanın bulunduğu zarf GİB’e iletildiğinde merkezde (GİB’de) sırasıyla “1000” ve “1100” aşamalarından geçer. Bu aşamalarda iken zarf GİB’e iletilmiş demektir ki 1000 ve 1100 süreçlerinden geçmektedir. Bu aşamalarde Gönderici Birim Merkez’de durum sorgular ve bu iki durum kodundan biri cevap olarak dönerse faturanın statüsü “GİB’e gönderildi” hale getirilir. 

Durum Kodu
1000
1100
Açıklaması
Zarf Kuyruğa Eklendi
Zarf İşleniyor
Detay
Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır.
Daha sonra kuyrukta sırası gelen zarf işlenmeye başlar.

Zarf sırası gelip GİB sisteminde işlenmeye başladığı aşamada durum kodu “Zarf işleniyor” haline gelecektir.

Zarf işlenmesi sırasındaki durum kodları (1100-1199)

Zarf işlenmeye başladığı aşamada Zarf GİB sisteminden çeşitli işlemlerden (şema ve schematron kontrolü) geçer, eğer bu durumda bir hata oluyorsa zarfın durumu ilgili durum kodu olur. İşlenme sırasındaki hatalara ait durum kodları 1100 ile 1199 arasındadır. Bu durumda bir hata oluşmuşsa zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Zarf gönderiminde bir sonraki aşamaya geçilmez.

Not: 1100-1200 Zarf merkezde işlenirken alınan hatalar ile ilgili gelen uygulama yanıtları kaydedildiğinde gönderilen fatura statüsü : “GİB’de işlenemedi” durumuna gelir.

Durum Kodu
1110
1111
1120
1130
1131
1132
1133
1140
1141
1142
1143
1150
1160
1161
1162 
1163 
1170 
1171 
1172 
1175 
1176
1177
1180
1181
1190
1195
Detay
Zip dosyası değil
Zarf ID uzunluğu geçersiz
Zarf arşivden kopyalanamadı
Zip açılmadı
Zip bir dosya içermeli
XML dosyası değil
Zarf ID ve XML dosya adı aynı olmalı
Doküman ayrıştırılamadı
Zarf ID yok
Zarf ID ve Zip dosyası adı aynı olmalı
Geçersiz versiyon
SCHEMATRON kontrol sonucu hatalı
XML şema kontrolünden geçemedi
İmza sahibi TCKN VKN alınamadı
İmza kaydedilemedi
Gönderilen zarf sistemde daha önce kayıtlı olan bir faturayı içermektedir
Yetki kontrol edilemedi
Gönderici birim yetkisi yok
Posta kutusu yetkisi yok
İmza yetkisi kontrol edilemedi
İmza sahibi yetkisiz
Geçersiz imza
Adres kontrol edilemedi
Adres bulunamadı
Sistem yanıtı hazırlanamadı
Sistem hatası

Zarf başarıyla ile işlendi durum kodları (1200)

Zarf GİB sistemindeki kontrollerden geçmiş, herhangi bir hata almamış ve sorunsuz bir şekilde işlenmiş ise zarfın durum kodu 1200 olur. Bu durumda Zarf alıcıya gönderilecek anlamına gelmektedir, gönderici birim merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın statüsü “GİB'de işlendi - Alıcıya iletilecek” olarak görünür. Bundan sonra GİB ‘in zarfı alıcı firmaya iletmesini ve oradan gelecek cevap beklenmektedir.

Not : 1200 gelen uygulama yanıtı kaydedildiğinde gönderilen fatura statüsü : “GİB'de işlendi - Alıcıya iletilecek” durumuna gelir.

Durum Kodu
1200
Detay
Zarf başarıyla işlendi

Zarf alıcıya (Posta kutusu) iletilemedi durum kodları (1210-1215)

Zarf GİB sisteminde işlendikten sonra alıcıya gönderilir. GİB ilgili zarfı ikişer saat ara ile toplam 4 defa göndermeyi dener. Alıcı tarafa gönderme sırasında herhangi bir sorun yaşanır ve zarfın gönderimi başarısız olursa GİB göndericiye 1210 durum kodu dönmektedir ve buna göre de gönderici birim merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın statüsü “Alıcıya gönderilemedi” olur.

GİB ilgili zarfı göndermek için son denemesinde de zarf hala alıcı birime başarıyla iletilemiyorsa zarfın durum kodu 1215 olur.

Not 1 : 1210 -1215 gelen uygulama yanıtları kaydedildiğinde gönderilen fatura statüsü : “Alıcıya gönderilemedi” durumuna gelir.

Not 2 : Bu aşamada zarf numarası (ID) farklı olmak koşuluyla aynı fatura numarası ile tekrar gönderim yapılabilecektir. (Faturanın kopyalanıp ya da yeniden aynı fatura numarası ile oluşturulması gerekir)

Durum Kodu
1210
1215
Detay
Hedeften sistem yanıtı gelmedi
Doküman gönderimi başarısız. Tekrar gönderme sonlandı

Zarfın alıcıya (Posta kutusu) gönderildi yanıt bekleniyor durum kodu (1220)

Zarf GİB sisteminde işlendikten sonra alıcıya (posta kutusu) gönderilir, alıcıya sorunsuz bir şekilde gönderilmesi halinde zarfın GİB sistemindeki durumu 1220 olur. Alıcı taraftan uygulama mesajı gelene kadar bu durum kodu kullanılır. (Bu hata kodu zarf ın alıcı birimin posta kutusuna ulaştığını ve oradan yanıt beklendiğini ifade eder. )

Not: 1220 gelen uygulama yanıtı kaydedildiğinde gönderilen fatura statüsü : “Alıcıya gönderildi” durumuna gelir.

Durum Kodu
1220
Detay
Hedeften sistem yanıtı gelmedi

Zarfın alıcıya (Posta kutusu) gönderildi durum kodu (1230)

Zarfın alıcıda işlenmesi sırasında bir sorun oluşursa ve zarf başarısız işlenmişse, alıcı taraftan 1100-1200 durum kodlarından birini içeren sistem yanıtı döner. Bu yanıt GİB tarafından alındığında GİB sisteminde zarfın yeni durumu 1230 olur.

Not 1 : 1230 gelen uygulama yanıtları kaydedildiğinde gönderilen fatura statüsü : “Alıcıda İşlenemedi” durumuna gelir.

Not 2 : Bu işlem sonucu alındığında süreç tamamlanmış demektir. Sonrasında bir sistem yanıtı gelse bile faturanın statüsü değişmez.

Not 3 : Bu aşamada zarf numarası (ID) farklı olmak koşuluyla aynı fatura numarası ile tekrar gönderim yapılabilecektir. (Faturanın kopyalanıp ya da yeniden aynı fatura numarası ile oluşturulması gerekir)

Durum Kodu
1230
Detay
Doküman gönderimi başarısız. Tekrar gönderme sonlandı.

Başarı ile tamamlandı, Alıcı (Posta kutusu) tarafından işlendi durum kodu (1300)

Zarf alıcıya (posta kutusu) başarılı bir şekilde teslim edildiğinde, Alıcı taraf 1200 kodlu GİB’ e sistem yanıtı gönderir. GİB Sistemi bu durum kodunu aldığında zarfın sistemdeki durumunu 1300 olarak günceller ve Gönderici tarafa bu durum kodunu içeren sistem yanıtı dönmesi, faturaların alıcı tarafta işlendiği ve işlemin tamamlandığı anlamına gelir. Bu işlem sonucu alındığında süreç tamamlanmış demektir.

Not 1 : 1300 gelen uygulama yanıtları kaydedildiğinde gönderilen fatura statüsü : “Alıcıda işlendi - Başarıyla” durumuna gelir.

Durum Kodu
1300
Detay
Başarıyla tamamlandı.

Diğer durum kodları (2000)

Diğer durum kodları Entegrasyon uygulaması kullanan firmalarda özellikle sunucu testlerinde ve sonrasında karşılaşılan hata kodlarıdır.

2000 – 2006 Hata kodları, test işlemleri sırasında hatalı fatura gönderimi sonrasında GİB den alınan hata kodlarıdır.

1150, 1171, 1177 Hata kodları, GİB her saat başı olmak üzere günde 24 tane hatalı zarf göndermektedir. Bu zarfların her birine sistem yanıtı istemekte olup bu sistem yanıtları “1171 - gönderici birim yetkisi yok.” Şeklindedir.

Not : GİB Sunucunun 7/24 Ayakta olup olmadığını kontrol etmek amacı ile Gerçek ortama geçiş sonrasında da hatalı zarf ve boş zarf göndermeye devam edecektir.

Durum Kodu
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1150
1160
1171
1177
Detay
Özet değerler eşit değil
Zarf ID sistemde mevcut
Zarf arşive eklenemedi
Zarf kuyruğa eklenemedi
Zarf ID bulunamadı
Sistem hatası
Geçersiz zarf adı
SCHEMATRON kontrol sonucu hatalı
XML şema kontrolünden geçemedi
(1111111111, defaultpk) Gönderici birim yetkisi yok
Geçersiz imza

Satınalma Faturası Ticari Sistemdeki (ERP) (Logo) Statüleri;

Logo'da e-Fatura Statüleri
Kabul edildi Temel fatura senaryosunda alınan tüm satınalma faturaları “Kabul edildi” statüsünde kaydedilir ve statüleri değiştirilemez. Ticari fatura senaryosu ile gelen bir fatura ERP tarafına aktarılmadan önce “Kabul edilir”. Kabul edilip içeri alınan faturanın statüsü “Kabul edildi” olur.
İade edildi Ticari fatura senaryosu ile gelen ve kabul edilen bir satınalma faturası iade edilirse (İade faturası oluşturulup karşı tarafa yani satıcıya gönderilirse) o satınalma faturasının statüsü ”İade edildi” olur.

Satış İade Faturası Ticari Sistemdeki (ERP) (Logo) Statüleri;

Logo'da e-Fatura Statüleri
Kabul edildi Bu fatura yalnızca Ticari Fatura Senaryosu’nda gelir. Ve gelen Satınalma İade faturası E-Fatura sistemi üzerinde yalnızca içeri alınabilir yani kabul edilebilir. Bu nedenle gelen Satış İade Faturaları’nın statüsü “Kabul edildi” olur. Gelen satış iade faturasının Red işlemi elektronik ortamda yapılamaz, red işlemi harici yollarla yapılması gerekir.